Ajankohtaiset

WCRC RY kevätvuosikokous 2017

West Coast Racing Club ry

WCRC ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään torstaina 6.4.2017 klo 18.30 alkaen ABC Raision kokoustiloissa, osoitteessa Piilipuunkatu 2 21200 Raisio.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös,
sekä toiminnantarkastajan antama lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Tervetuloa!

Hallitus